Babysteps - dag 3

Kommentera

Idag ska vi göra det vi redan har gjort - se till att vi kommer upp på morgonen och göra oss i ordning. 

På kvällen ska köksbänken vara ren. 

(null)Nytt steg är att läsa om dagens uppdrag på Flyladys hemsida. 


För en tonåring:

Gå upp i tid på morgon. 

Plocka ut disken från sitt rum. 

Försök att förklara för barnet/ tonåringen varför det är bra med rutiner och hur mycket det kan underlätta vardagen.