September

Kommentera
Vi är redan inne i september men fortfarande dröjer sig sommaren kvar. Det har varit riktig varmt och skönt idag.

Månadens vana är kvällsrutiner. En av dem är "checka kalendern". 

Att titta i kalendern på kvällen och att både praktiskt och mentalt förbereda sig för morgondagen gör att man sparar mycket tid på morgonen nästa dag. 

Läs mer om checka kalendern här. 

På helgen brukar jag planera veckans middagar. Jag brukar alltid stämma av med barnen vilken mat de önskar i helgen. Glada och mätta barn = glada föräldrar. 

(null)